ABOUT


Dominique Dufait is an architect and designer-maker of custom made leather goods. She creates by folding and forming one piece of leather, fully stitched by hand until slowly a bag arises. The pieces are pure craft made with passion in her studio in Bruges, Belgium.

Dominique Dufait is architecte en ontwerper van lederwaren. Ze geeft leder vorm, ze creëert door het vouwen en plooien van één stuk leder, volledig genaaid met de hand tot er langzaam een tas ontstaat. De stukken zijn pure ambacht gemaakt met passie voor de ambacht in haar atelier in Brugge, België.

100% made by hand - 100% made with passion - 100% handmade in Bruges - 100% Belgian.

©Picture Smilla Dankert

FAVOURITE MAKER 2015
 - favoriete maker 2015
Dominique Dufait has been proudly awarded the title of ‘Maker Handmade in Brugge’. This title stands for ground-breaking craftsmanship in a city of inspirational makers. Recently she's been voted 'Favourite Maker' of 2015 by the public. A great recognition of her work! Read more about the award.

Dominique Dufait ontving trots de titel 'Maker Handmade in Brugge' Dit label staat voor baanbrekend vakmanschap in Brugge. Begin dit jaar werd ze verkozen door het publiek tot 'favoriete maker' 2015. Een hele mooie erkenning en beloning voor haar werk. Lees meer over de prijs.

©Picture Alain Meessen

TECHNIQUE - Techniek
In order to ensure the highest level of quality possible all products are handcraft in her studio in Bruges, Belgium.

The pieces are pure craft, fully stitched by hand using the saddle stitch. All leather goods are made of genuine vegetable tanned leather of high quality, with a natural texture and structure. Natural markings such as stretch marks, neck grooves, scars and veins are an essential part of the leather goods. This highlights the natural aspect of the leather.

It’s a conscious choice to produce the pieces this way. It’s a challenge to make contemporary leather goods in a very traditional way. It’s a way of shaping her ideas. Free of machines. Feel the material, Back to basics.

Om de hoogste kwaliteit te kunnen blijven garanderen wordt alles gemaakt in eigen atelier te Brugge op ambachtelijke wijze.

De stukken zijn pure ambacht, volledig genaaid met de hand door middel van de zadelmakerssteek. Alle lederwaren zijn gemaakt van plantaardig gelooid leder van hoge kwaliteit,met een natuurlijke structuur en textuur. Natuurlijke markeringen zoals nekgroeven, littekens, aders enz. zijn een essentieel onderdeel van de lederwaren. dit benadrukt het natuurlijk aspect van het leder.

Het is een bewuste keuze om de lederwaren op deze ambachtelijke wijze te maken. Terug voeling krijgen met het materiaal. Het is een uitdaging om op traditionele wijze iets hedendaags te maken. Het is een manier om haar ideeën vorm te geven, vrij van alle machines, terug naar de essentie.

©Picture Smilla Dankert

DESIGN LANGUAGE - vormentaal
The design stands out by its simplicity, their design language. Sleek, timeless and pure design. It’s the result of folding and forming one piece of leather, crossing out the unnecessary and keeping the essential. Back to basics.

Feel it, smell it, use it ....

Alle ontwerpen vallen op door hun eenvoud, hun vormentaal. Simpel, strak en puur. Ze zijn het gevolg van het plooien en vormen van één stuk leder. Schrappen wat overbodig is en enkel het essentiële overhouden. 

Voel het, ruik het, gebruik het ...

Tbag FLAP

BIO short
Dominique Dufait was born in Bruges (Belgium). She studied architecture, fashion design and did several courses of leatherwork. She’s been a self-employed architect at Archimago Architects  and an independent designer of leather goods since 1996.
Dominique is awarded the title of ‘handmade in Brugge’, a label for ground-breaking craftsmanship in Bruges (Belgium). In 2015 she received the title of 'favourite maker 2015' and was selected by 'design Vlaanderen'. Her work has been exhibited in several galleries in Belgium and abroad. 

Dominique Dufait is geboren in Brugge. ze studeerde architectuur, modeontwerper en volgde verschillende cursussen lederbewerking. Sinds 1996 werkt ze als zelfstandige architecte bij Archimago Architecten en ontwerpt ze lederwaren.
Dominique ontving te titel 'handmade in Brugge'. Een label voor baanbrekend vakmanschap in Brugge. In 2015 werd ze bekroond met de prijs 'Favoriete Maker' en werd ze geselecteerd door Design Vlaanderen. Haar werk wordt tentoongesteld in galleries in Belgie en daarbuiten. Meer onder 'events'.


©Picture Smilla Dankert


No comments:

Post a Comment